We’re not the same person we were a year ago, a month ago, or a week ago.
We’re constantly changing.
Experiences don’t stop.

That’s life.

Oh, hello, Elise. Kisses from Poland.
→ Zoe    

Mam kolekcję utworzoną za pomocą aplikacji HTC Share i chcę ją Tobie udostępnić. Kliknij poniższe łącze, aby ją przejrzeć.